Veelgestelde vragen

Warmte zonder gas?

Uit ons filmpje wordt duidelijk hoe De Groene Paal warmte onttrekt aan de bodem. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe een warmtepomp werkt aangezien deze de transitie maakt van bodemwarmte naar een aangename temperatuur voor de mens in huis.In onderstaande afbeelding wordt duidelijk dat er 3 circuits met vloeistof zijn die onderling warmte uitwisselen. Het circuit in de bodem (gele pijl), het circuit in de warmtepomp en het warmteafgifte circuit (rode pijl).De bron is er eigenlijk voor om het temperatuurverschil tussen voor compressie  en na decompressie zo laag mogelijk te maken zodat de warmtepomp zo min mogelijk elektriciteit nodig heeft om het circuit te verhitten. Nu blijkt de verticale bodembron daar het best in te zijn. Dit t.o.v. de lucht, de zon en de horizontale bodembron. De bodem heeft deze continue capaciteit die dus in feite gratis is.

Afhankelijk van waar het pand zich bevind zijn er verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van de bodem waarvan De Groene Paal als er gefundeerd moet worden met palen de meest kostenefficïente is en de meest duurzame in de installatie.

  • Warmte uit de grond
  • All electric
  • Bodemenergie
  • Warmtepomp

Bronnen: COP

Wat zijn de financieringsmogelijkheden?

De financieringsmogelijkheden verschillen per gemeente en provincie.

Voor Amsterdam is De Groene Paal opgenomen op de Duurzaam Bouwen Lijst van het duurzaamheidsfonds waardoor u in aanmerking komt voor een duurzaamheidslening. De gemeente verstrekt een lening voor 15 jaar met een rentepercentage tussen de 1,5 en 2% per jaar. Graag rekenen wij voor u uit of de besparing voldoende is binnen de looptijd de rente én de aflossing uit de besparing op de energienota te betalen. Vaak is dat zo. Na de aflossing van de lening heeft u het voordeel van de lage energienota.

In Almere valt de groene paal onder de duurzaamheidsmaatregelen die gefinancierd kunnen worden door het Energiefonds van Almere.
Site

Op dit moment zit De Groene Paal in het traject om opgenomen te worden in de lijst van maatregelen van het energiebespaarfonds!

                                       

Aanvullende vragen

Wat kan ik besparen?

Tot 100% CO2 op locatie van het pand en 30% over all!

Tot 50% van uw energienota voor warmte!

Tot 90 % van kosten voor koeling (Koelen voor 10% van de exploitatiekosten van een airco)

De totale besparing op beiden is afhankelijk van de efficiëntie van het totaal systeem bestaande uit

- de bron
- de warmtepomp
- het warmteafgiftesysteem
- de isolatie
- het type ventilatie
- de afstemming van bovenstaande componenten op elkaar in het ontwerp en door meet en regel techniek

Wat is de levensduur van de Groene Paal?

De levensduur van de groene paal is lang. Hoe lang precies is lastig te zeggen. Het materiaal waar de groene paal van gemaakt is wordt gegarandeerd voor 50 jaar. Deze 50 jaar is minimaal en indien blootgesteld aan extreme omstandigheden zoals zon, wind, regen enz. Bij onze toepassing hebben we daar geen last van omdat het meegestort wordt in beton. De levensduur zal daardoor veel langer zijn. De verwachting is daardoor dat het net zo lang meekan als het fundament en dat kan zomaar > 100 jaar zijn

Wat is de levensduur van een bodembron?

De levensduur van de bodembron is oneindig. Als de bron uitgerekend wordt wordt er ook een simulatie gedaan voor een periode van 25 jaar. Na 25 jaar moet de bron nog steeds voldoende warmte en/of koude kunnen genereren immers daar is de bron op uitgerekend. Na 25 jaar is de bron rekenkundig in balans en kan die blijvend gebruikt worden.

Wat is de terugverdientijd?

Afhankelijk van de situatie ligt de terugverdientijd tussen de 0 en 13 jaar.

Wanneer is de Groene Paal interessant om toe te passen?

Bij een situatie waarbij er voldoende warmte uit grond onttrokken kan worden voor verwarming van het hele pand is uiterst interessant en kan de terugverdientijd minder dan een jaar zijn.

Als aanvulling op een alternatieve bron voor de warmtepomp is de groene paal mits technisch realiseerbaar in de technische ruimte altijd interessant om toe te passen. De haalbaarheid en de totale kosten dienen tezamen met de warmtepomp installateur bepaald te worden.

Is er subsidie voor de Groene Paal?

Afhankelijk of u in privé of zakelijk De Groene Paal aanschaft zijn er mogelijkheden. Zo wordt bijvoorbeeld de warmtepomp voor een flink deel gesubsidieerd door het rijk. Wij kunnen dit traject voor u uitvoeren als u dat zelf niet wilt doen.