Duurzame fundering nieuwbouw woning

Duurzame fundering

Met de Groene Paal kiest u vooreen duurzame fundering van uw woning of pand

Duurzame fundering nieuwbouw woning

Energielabel

Door te kiezen voor de Groene Paal verbetert u het energielabel van uw woning.
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Energieneutraal

De Groene Paal draagt bij aan het energieneutraal maken van panden en woningen.
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Energiekosten

Bespaar tot wel 50% op uw energiekosten door te kiezen voor duurzame fundering.

Wat is de Groene Paal?

U kunt de Groene Paal vergelijken met de werking van een koelkast. Deze onttrekt warmte aan een pak melk om hem te koelen. En deze warmte wordt vervolgens afgegeven aan de achterkant van de koelkast.


Zo werkt dit met de Groene Paal ook. De grond heeft een temperatuur van 11 graden, de warmtepomp stuurt vloeistof rond van 7 graden. Dit verschil van 4 graden wordt aan de grond onttrokken.

De vloeistof in de paal wordt dus vier graden warmer en in de warmtepomp wordt deze warmte weer afgegeven aan een gasmengsel. Door middel van elektriciteit wordt deze beginwarmte onder druk verhoogd naar bijvoorbeeld 40 graden of een ander temperatuur die gewenst is.

In de koelkast gebeurt hetzelfde alleen op kleine schaal. De inhoud van de ijskast is vergelijkbaar met de grond. Met dit warme water kun je alles mee doen wat je wil, zoals douchewater of cv-radiatoren verwarmen.
Duurzame fundering nieuwbouw woning


Drie opties bij nieuwbouw

Duurzame fundering nieuwbouw woning

In trillen

Duurzame fundering nieuwbouw woning

Prefab 

Duurzame fundering nieuwbouw woning

Bronboring 

Gesloten warmtewisselaar in prefab funderingspaal

In trillen

Het in trillen van warmtewisselaars is een techniek die samen met heibedrijf Plomp Funderingstechnieken B.V. is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Hierbij worden warmtewisselaars los van de fundering de grond in getrild. Hier kunnen we met een hoge precisie goede bronnen aanbrengen. Afhankelijk van de bodemopbouw kunnen we tot een diepte van circa 20m1 gaan. Dit is met name bij nieuwbouw interessant bij grotere projecten. 

Wij kunnen deze aanbrengen voordat de heipalen de grond in geslagen worden. Grote voordeel hierbij is dat de bodem na 20m diepte onaangeroerd blijft en er geen spoelwater nodig is die het bouwterrein in een modderpoel veranderd. In combinatie met korte doorlooptijd een geweldig alternatief voor een gewone grondboring.

Gesloten warmtewisselaar los van de fundering

Prefab

Bij deze systematiek verwerken we de warmtewisselaars in de prefab funderingspalen. Het ontwerp van de constructeur is in deze leidend. Het aantal palen bepaalt daarmee de hoeveelheid energie die onder het pand uit de grond kan worden gehaald.

Een pand waar bijvoorbeeld 8 palen de grond in gaan met een lengte van 18m leveren jaarlijks circa 35154 MJ op aan warmte en 10546 MJ aan koude. Bij de laatste eisen voor nieuwbouw voldoende om het pand van de juiste temperatuur en tapwater te voorzien tegen lage kosten en CO2 uitstoot.

Ook zorgt het ervoor dat in de zomer de warmte die zich ophoopt in het pand er eenvoudig uit kan. In tegenstelling tot een traditionele airco is dit aangenamer en verbruikt ons systeem een fractie van de energie met lage CO2 uitstoot!

Gesloten warmtewisselaar met heimachine

Bronboring

Ook hebben we voor nieuwbouw de mogelijkheid om los van de fundering een bron te boren in de tuin of op terrein dicht bij het pand.

Duurzame fundering nieuwbouw woning

Wat bespaart u?

Met de Groene Paal bespaart u tot 100% CO2 op locatie van het pand en 30% over all. Daarnaast bespaart u tot 50% op uw energienota voor warmte. Ook op het koelen van de woning bespaart u tot 90% (Koelen voor 10% van de exploitatiekosten van een airco)

De totale besparing op beiden is afhankelijk van de efficiëntie van het totaal systeem bestaande uit de bron, de warmtepomp, het warmteafgiftesysteem, de isolatie, het type ventilatie en de afstemming van bovenstaande componenten op elkaar in het ontwerp.

Duurzame fundering nieuwbouw woning

Even kort: met wie heeft u te maken?

Mijn naam is Flip Verbeek, bedenker en drijvende kracht achter de Groene Paal. Ik was eigenaar van een bouwbedrijf en daar was ik steeds vaker bezig met het aanbrengen van nog meer luxe en vernuft in woningen. Ik wilde mijn kennis zinvoller inzetten.


Ik ben een technische creatieveling en kijk naar dingen op een andere manier dan de meeste mensen. Na uitgebreid onderzoek is de Groene Paal tot stand gekomen.

Werkwijze de Groene Paal

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit geldt zeker in onze business. Het belangrijkste is om te zorgen voor een goede voorbereiding. Dit bepaalt namelijk wat er wel en niet kan als we starten met een voorlopig ontwerp van de de duurzame installatie.

Bouwkundige uitgangspunten

Ook zijn van belang de bouwkundige uitgangspunten, mate van isoleren, wel of geen koeling in de zomer en de tapwaterbehoefte. Maar ook de bodemopbouw, de wet en regelgeving en eventueel de constructieve uitgangspunten zoals het aantal en het type funderingspaal en de diepte van de draagkrachtige zandlaag. Samen met u kijken we wat er al is aan informatie en en meestal overleggen wij met de architect en/of adviseur om samen tot een gedegen oplossing te komen. 

Voorlopig ontwerp

Als  we de juiste informatie hebben maken wij een voorlopig ontwerp van het ondergrondse systeem. Dit vormt dan de basis voor een pro forma offerte die wij geheel kosteloos aan u mailen. In de pro forma offerte staat wat de energetische opbrengst van het systeem is en hoeveel het complete ondergrondse systeem kost.

Maak kennis met onze partners

Voor het bovengrondse systeem heeft u een installateur nodig die het systeem ontwerpt, bouwt en garantie verleent op de werking van het geheel. Wij kunnen u in contact brengen met een partner die uitgebreide ervaring heeft onze systemen en zodoende een systeem ontwerpt wat tegen de laagste kosten ervoor zorgt dat u er in de winter warm en in de zomer koel bijzit.  Voor de totstandkoming van de offerte In dit proces hebben wij nauw overleg met elkaar om er zeker van te zijn dat het systeem goed op elkaar aansluit. 

Hoe werkt het systeem?

Duurzame fundering nieuwbouw woning

Warmtewisselaars in funderingspalen plaatsen

De gepatenteerde techniek die door ons wordt aangewend bestaat uit het basisprincipe van warmtewisselaars die in de funderingspalen worden geplaatst, in combinatie met een warmtepomp.
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Omgevingstemperatuur

Door deze warmtewisselaar stroomt een koude vloeistof die door de omgevingstemperatuur van de aarde ongeveer 4 graden wordt opgewarmd. 
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Warmtepomp

In het pand komt een warmtepomp te staan. Dit is een alternatief voor de cv-ketel, en gebruik elektriciteit in plaats van gas. De warmte uit de aarde wordt door de warmtepomp omgezet naar bruikbare energie om jarenlang het pand mee te verwarmen of te koelen.

De voordelen op een rij

Duurzame fundering nieuwbouw woning

Besparing

Tot 50% besparing op uw energierekening door duurzaam om te gaan met energie.
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Elk gebouw

Toepasbaar bij elk type gebouw en bij elk type funderingspaal
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Overal toepasbaar

Zowel toe te passen bij nieuwbouw als funderingsherstel.
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Rijksmonument

De Groene Paal is toepasbaar op monumenten en rijksmonumenten
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Energielabel

Maak, tot wel, drie sprongen in het energielabel voor uw pand of woning.
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Onafhankelijk

U bent niet of minder afhankelijk van de gasprijzen.
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Koeling

Gratis koeling behoort tot de mogelijkheden met de Groene Paal
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Geen CO2 uitstoot

Reduceer de CO2 uitstoot tot 100% op uw locatie.
Duurzame fundering nieuwbouw woning

Dubbele functie

De fundering krijgt naast een constructieve functie een energiebesparende functie.

Kennismaken?

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?