Privacy Verklaring de Groene Paal

Hier vindt u de privacy verklaring van De Groene Paal B.V. 

Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door De Groene Paal B.V.  

01. Inleiding 

 In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt er uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doeleinden uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. 

De privacy verklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

02. De Groene Paal B.V. 

De Groene Paal B.V. ontwerpt, installeert en beheert duurzame grondgebonden energiebronnen voor zowel woningen als utiliteit. Er zijn situaties waarin uw gegevens door De Groene Paal B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen omtrent persoonsgegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Indien u liever niet heeft dat wij uw persoonsgegevens op enigerlei wijze gebruiken, neem dan gerust contact met ons op! 

  • De Groene Paal BV
  • Elandsstraat 56 
  • 1016 SG Amsterdam
  • 088-0209090

01. Subsidies/vergunningen 

Indien wij voor u vergunningen of subsidies in orde maken, zullen wij de benodigde persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, IBAN-nummer en BSN-nummer, verzamelen. De Groene Paal B.V. gebruikt deze informatie voor de aanvraag bij gemeentes en/of het RVO. 

02. Klantrelatie/projecten 

Om de klantrelatie te onderhouden of om projecten te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens opslaan, verwerken en deze bijvoorbeeld meedelen aan ingehuurde bedrijven die overige diensten voor De Groene Paal B.V. uitvoert.

03. Doel gegevens  

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Wij sturen maximaal 2 x per jaar per post of e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds informatief. Uw NAW-gegevens en e-mailadres worden verzameld via contactaanvragen per e-mail, telefoon of internet. 

02. Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden indien u een contactformulier invult op onze website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een prijsopgaaf of een dienst aan te kunnen bieden, zoals NAW-gegevens, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving/ gegevens van uw woning. 

03. Automatisch verzamelde gegevens
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er zonder registratie (automatisch), in de vorm van een cookie, informatie verzameld die niet persoonsgebonden is. 

Er worden voor diverse doeleinden persoonsgegevens verzameld door De Groene Paal B.V. Deze worden hieronder toegelicht. 

04. Ontvangers 

01. Ingehuurde bedrijven 

Aan ingehuurde bedrijven geeft De Groene Paal B.V. alleen de benodigde persoonsgegevens om het project te kunnen uitvoeren, zoals, naam telefoonnummer en de locatie gegevens. 

02. Google Cloud Platform 

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen slaan wij op in een beveiligde Google Cloud Platform. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Google LLC. Alleen bevoegde medewerkers van De Groene Paal B.V. hebben toegang tot deze gegevens. 

03. Contact opnemen 

Op het moment dat u contact opneemt met De Groene Paal B.V. via de mail, dan worden die gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard. 

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Groene Paal B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. 

05. Opslag periode 

01. Het versturen van nieuwsbrieven 

Uw e-mailadres of NAW-gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in het Google Cloud platform. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot deze gegevens. Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kunt u een mail sturen naar info@degroenepaal.nl

02. Ingehuurde bedrijven 

De gegevens die De Groene Paal B.V. uitwisselt met ingehuurde bedrijven, worden nooit langer opgeslagen dan nodig is. Alleen in het geval van een wettelijke regeling, zoals een BRL-project zal De Groene Paal B.V. deze gegevens maximaal 5 jaar bewaren op het Google Cloud Platform en in een fysiek beveiligd dossier. 

06. Beveiliging 

Van uw persoonsgegevens worden over het algemeen geen fysieke kopieën gemaakt. Alleen in het geval van een wettelijke regeling, zoals een BRL-project, bewaren wij uw persoonsgegevens in een fysiek beveiligd dossier. Overige persoonsgegevens worden alleen beheerd in eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door De Groene Paal B.V. of door eerdere genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie. Bij deze tweestaps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar De Groene Paal B.V. De apparaten die uw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met onze website privé is. Ook is het domein van De Groene Paal B.V. ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. 

01.Recht op overdracht 

Mocht u gegevens nodig hebben die bij De Groene Paal B.V. opgeslagen liggen, bijvoorbeeld bij het overstappen naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient De Groene Paal B.V. al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

02. Recht op het indienen van een klacht 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, indien u vindt dat De Groene Paal B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via de website van Autoriteit Persoonsgegevens. 

03. Recht op stop gegevensgebruik 

Wilt u niet dat De Groene Paal B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u niet wilt dat u CMI langer gegevens verstuurd naar De Groene Paal B.V. kunt u of de internetverbinding verbreken of contact opnemen. De CMI kan ook werken zonder internetverbinding, alleen kan deze dan niet op afstand beheerd worden en zullen er voorrijkosten berekend worden in het geval van een storing. 

07. Uw rechten 

01. Recht op inzage 

Uw heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens op te vragen die bij De Groene Paal B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De Groene Paal B.V. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 

02. Recht op rectificatie 

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? U heeft dan het recht om dit te laten rectificeren door De Groene Paal B.V. 

03. Recht op wissen van gegevens 

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij De Groene Paal B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht om deze te laten wissen door De Groene Paal B.V. 

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@degroenepaal.nl, onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort/idkaart, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

08. Plichten 

De Groene Paal B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Groene Paal B.V. via e-mail of telefoon. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van een dienst of product. Uw e-mailadres of NAW-gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een prijsopgaaf of nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kan De Groene Paal B.V. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u gedeeld heeft met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een extra dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. 

De Groene Paal B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Groene Paal B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Groene Paal B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

De Groene Paal B.V. info@degroenepaal.nl 088-0209090